1. Rengøring og oprydning: Før afrejse skal lejer sørge for at der ryddet for skrald, alt er sat på plads efter anvisningerne samt borde aftørret og gulvene fejet. Køkkeninventar (ovne, komfur, kaffemaskiner, opvaskemaskine m.m.) rengøres.
  Affald skal anbringes i container i affaldsgården.

 2. Fejl og skader: Hvis lejer konstaterer fejl eller mangler på det lejede, meddeles det til udlejer. Evt. erstatning opkræves efterfølgende.

 3. Tobaksrygning er ikke tilladt inden døre. Der er opsat askebægre på hyttes for- og bagside.

 4. Flere brugere ad gangen: Paradislejren består af hytte med område, samt 5 individuelle lejrpladser. Der kan derfor forekomme flere udlejninger på samme tid. Toiletter med indgang fra hyttes vestside er forbeholdt lejere på lejrpladserne. Disse har til gengæld ikke adgang til hytten.

 5. Medbringes af lejer: Der skal altid medbringes lagen til madras, håndklæder, viskestykker, karklude, toiletpapir/køkkenrulle og affaldssække.

 6. Brænde Der må sankes brænde i skovbunden på Paradislejrens egnet område. Der kan efter aftale med udlejer købes tørt brænde til 300 kr. for ½  m3.

 7. Bål skal finde sted på de etablerede bålpladser. I forbindelse med brug af lejrpladser må der etableres midlertidige bålpladser, græstørv skal på plads efter brug.

 8. Rafter Rafter til lejrbrug forefindes på anviste steder, efter brug skal de returneres. Der må ikke hugges og saves i rafterne. Ligesom rafter ikke må anvendes til brænde!

 9. Internet Der er trådløst internet i hytten, som frit kan benyttes.

 10. Projektor I spisesalen findes der en fastmonteret projektor, samt et lærred.

 11. Redskaber River, spader, skovle, spande og stor sav forefindes i laden og må lånes.
  Skal returneres efter brug.

 12. Parkering: Der er et antal P-pladser bag hytten og vest for hytten. Slår de ikke til er der Parkerings mulighed langs Engdraget.

 13. Kørsel på lejrområdet er kun tilladt på etablerede grusveje. Det er muligt at køre busser helt op til hytten.

 14. Vis nabosind – Undgå unødig støj. Brug af musikanlæg og lign. bør ikke finde sted udendørs.